Arkkitehtoniset ratkaisut

Ratkaisut

Paikallavalurakentaminen ominaisuuksia ovat suunnittelun vapaus ja muotoiltavuus. Paikallavalurakentaminen mahdollistaa halutut rakenteiden muodot sekä rakenteiden pinnan muodot. Yksilöllisyyttä rakennuksen ulkoasussa on yleisesti ottaen helppo toteuttaa paikalla rakentaen. Itse rakennuksen runkojärjestelmän osalta tarjoaa paikallavalettu runko paljon mahdollisuuksia. Julkisivun häiritsevät elementtisaumat voidaan välttää. Rakennuksen ulkonäön suunnittelussa voidaan hyödyntää taitavan massoittelun ja aukotuksen keinoja.

Rungon suunnittelu

Paikallavalurakentaminen mahdollistaa halutut rakenteiden muodot ja nykyaikainen muottitekniikka mahdollistaa tehokkaan toteutuksen. Teollinen paikallarakentaminen ei vaadi arkkitehtuuria häiritsevää toistuvuutta, joka helposti johtaa monotoniseen ja raskaaseen ilmeeseen.

Julkisivu

Paikallavalurunko ei aseta rajoituksia julkisivun materiaaleille eikä valmistustekniikoille. Julkisivun rakentaminen paikalla on luonteva valinta paikallavalurungon yhteydessä, ja se tulee aivan yhtä hyvin kysymykseen myös elementtirungon yhteydessä. Käytettäessä hyväksi paikallarakentamistekniikan sallimaa muodon, aukotuksen ja mittamaailman vapautta on mahdollista luoda näyttäviä, kestäviä ja siten arvonsa säilyttäviä julkisivuja.

Betonipinnalle on runsaasti käsittelytapoja. Rakennuksen paikallavalurunko voidaan myös jättää näkyviin ns. puhdasvalupintana sekä julkisivuissa että sisätiloissa. Puhdasvalupinta tarkoittaa pintaa, joka jätetään näkyviin käsittelemättömänä tai käsitellään kuultavalla, käytetyn muottipintamateriaalin valujäljen näkyväksi jättävällä pinnoitteella.

Parveke on asumisen kannalta julkisivun varusteista merkittävin. Paikallavalettu runko ei aseta rajoituksia minkään parvekejärjestelmän ja materiaalivalinnan suhteen. Parvekkeen kannatus osittain tai pelkästään paikallavaletusta välipohjasta ei tuota ongelmia.

Betonipinta

Valmiin betonipinnan ulkonäköön vaikuttavat käytetty muottimateriaali ja betonin ominaisuudet sekä mahdollinen pinnan käsittely.

Muottivalinta

Betonipinnassa näkyy aina käytetyn muottimateriaalin jälki. Puhdasvalupinnan suunnittelussa tulee huomioida mahdollisten muottisaumojen ja muottilukkojen sijoittelu. Näiden avulla voidaan rytmittää rakenteen ulkoasua.

Betonin ominaisuudet

Betonimassaan voidaan lisätä väripigmenttejä, joilla saadaan laaja valikoima erisävyisiä betonipintoja. Valkosementtiä käyttämällä saadaan valkoista betonia sekä väristä intensiivisempi. Betonin runkoaineksen väri voi myös vaikuttaa valmiin betonipinnan väriin. Runkoaines voidaan nostaa esiin käsittelemällä betoninpintaa esimerkiksi hiomalla. Runkoaineksena betonin pinnassa voidaan käyttää eriväristen ja -laatuisten kiviainesten lisäksi esimerkiksi lasi- tai tiilimursketta.

Betonipinnan käsittely

Pinnan mekaanisella käsittelyllä voidaan vaikuttaa betonipinnan rakenteeseen ja saada runkoaines eritavoilla näkyviin. Betonipinta voidaan käsitellä joko tuoreena tai kovettuneena erilaisilla menetelmillä. Tuoreena käsiteltyjä pintoja ovat esimerkiksi hierretyt ja harjatut pinnat sekä pesubetonipinnat. Kovettuneena betonia voidaan käsitellä esimerkiksi hiekkapuhaltamalla, hiomalla tai hakkaamalla pintaa.

Betonipinta voidaan käsitellä erilaisilla kemiallisilla aineilla, jotka voivat vaikuttaa betonipinnan ominaisuuksien lisäksi pinnan ulkonäköön, kuten kiiltoasteeseen. Betonipinta voidaan myös maalata tai pinnoittaa erilaisilla pinnoitusmateriaaleilla esimerkiksi
keraamisilla laatoilla.