Paikallavalurakentaminen

Rakennussuunnittelu

Paikallavalurakentamisella tarkoitetaan rakennuksen kantavan rungon rakentamista pääosin työmaalla. Paikallavalurakentamisen työnsuoritus sisältää muotti-, raudoitusja betonityön paikanpäällä rakennustyömaalla. Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa. Tämän mahdollistaa raakaaineiden hyvä saatavuus ja yksinkertainen valmistusteknologia. Paikallavalutekniikkaa on
yleisin rakentamistapa maailmassa. Myös Suomessa tätä rakennustekniikka on käytetty yleisesti ennen 1970-luvun alkua, jolloin tapahtui voimakas elementtirakentamisen läpimurto. Paikallavalurakentamisen uusi esiintulo ja kehitysaalto tulivat 1990-luvulla.