Suunnitteluperusteet

Rungon valinnan avainasiat:

 • Rakennuksen käyttötarkoitus, toimivuus ja muunneltavuus
 • kestoikä, käyttöikä
 • ääneneritys
 • palonkesto ja paloturvallisuus
 • LVIST-tekniikat
 • Rakennuksen energiankulutus, lämmönvarauskyky

Betoni

Rakennesuunnittelija määrittelee betonirakenteissa betonin laatuvaatimukset, joita ovat

 • lujuusluokka
 • rakenneluokka
 • vaatimukset, joilla on merkitystä betonin säänkestävyyden, pitkäaikaissäilyvyyden,
 • halkeilemattomuuden yms. osalta ja jotka määräytyvät yleisesti hyväksyttyjen
 • ohjeiden tai suositusten pohjalta.
 
Suunnittelija määrittelee lopulliselta rakenteelta vaadittavat ominaisuudet, joita ovat
 • lujuus
 • rasitusluokka (kestävyys), käyttöikä
 • pinnan esteettiset ja toiminnalliset vaatimukset
 • hoidettavuus, huollettavuus.
Rasitusluokkavaatimus saattaa edellyttää alkuperäistä
suunnittelulujuutta korkeampaa vähimmäislujuutta,
tällöin korkeampi lujuustaso kannattaa hyödyntää
myös mitoituksessa. Tarkempaa lisätietoa saa
valmisbetonin toimittajialta.
 
Valintojen ja päätösten kriteerejä ovat
 • laatu
 • kustannukset
 • toteutettavuus.
Suunnitteluperusteet raudoitus
Suunnitteluperusteet muotti
Perustukset Perusmuurianturoiden muotit.
Perustukset Paaluanturoiden muotit.

Raudoitus

Raudoitteiden suunnittelussa pyritään kokonaisedulliseen raudoitukseen, mikä ei tarkoita kilojen minimointia vaan raudoitteiden valmistuksen ja asennustyön kustannusten optimointia. Raudoitteiden suunnittelussa tulisi pyrkiä vähintään kohdekohtaiseen standardisointiin ja raudoitetyyppien minimointiin. Eri rakenteille ja runkotyypeille on löydettävissä juuri niihin soveltuvat raudoitusratkaisut.

Muottitekniikka

Rakennuksen tuotannollinen hinta ei riipu arkkitehtuurista tai vaikeudesta, vaan tuotannollinen hinta on sidoksissa toteutettavuuteen.

Paikallarakentamiseen liittyy muottitekniikan kautta joukko teknistaloudellisia tekijöitä, joiden vaikutus määräytyy pitkälti jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Seuraavassa on tarkasteltu muutamia muottityön kustannuksiin vaikuttavia suunnittelutekijöitä, joilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus itse muottityön tai valmiin rakenneosan hintaan. Näitä tekijöitä ovat:

Toistuvuus
Muottikustannuksissa suurimpana tekijänä on käyttökertojen määrä.

Rakenneratkaisut ja detaljien merkitys
Käytettävän muottikaluston tekniseen soveltuvuuteen voi vaikuttaa jopa pieni rakennesuunnittelussa huomioitava detaljin mitoitus, jolla itse rakenteelle ei ole suurta merkitystä, mutta muottityölle merkitys voi olla oleellinen. Mahdolliset vaihtoehtoiset toteutustavat lisäävät muottien käyttömahdollisuuksia.

Betonipinnan laatu
Kohteen erilaisten pintavaatimusten tarkentaminen ja selkeä esittäminen rakennusselostuksessa auttaa tarkoituksenmukaista muottivalintaa.

Yhteistyö
Eri osapuolten yhteistyöllä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voidaan merkittävästi parantaa kohteen toteutettavuutta.