Betoniteknologia

Betoni on keinotekoinen kivi, jossa kovettunut sementtiliima eli sementtikivi sitoo runkoainerakeet yhteen. Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja runkoaineet. Näiden lisäksi betonissa käytetään usein lisä- ja seosaineita. Betonin osa-aineiden valinnalla on tärkeä merkitys betonin kaikkiin ominaisuuksiin.

Betonin tärkein osa-aine on sementti. Sementti muodostaa veden kanssa kovan huokoisen mineraalin joka kiinnittää runkoainerakeet sekä mahdollisen raudoituksen betoniin. Koska kovettumisreaktio tapahtuu sementin ja veden välillä, betoni kovettuu myös kosteissa olosuhteissa. Betonia voidaan valaa jopa veden alla. Sementin pääraakaaine on kalkkikivi.

Suurin osa betonista on kiviainesta (70–80% painosta). Betonissa käytetyn kiviaineksen koko ulottuu aivan hienosta hiekasta suurimmillaan muutaman sentin kokoisiin kiviin. Luonnon soravarojen ehtyminen monilla alueilla sekä kuljetusmatkojen kasvaminen ovat johtaneet sora- ja kalliomurskeen lisääntyneeseen käyttöön betonin valmistuksessa. Lisäksi hienon kiviaineksen eli fillerin sijasta voidaan käyttää lentotuhkaa, jota saadaan voimalaitoksista.

Valmisbetoni

Valmisbetoni sai alkunsa Suomessa vuonna 1958 jolloin aloitti toimintansa ensimmäinen valmisbetonitehdas. Tätä ennen betoni oli valmistettu sekoittimilla työmailla. Nykyään valmisbetonitehtaita on Suomessa noin 200 ja valmisbetonia valmistavia yrityksiä noin 40.

Betoni valmistetaan betoniasemilla. Työmaalla voidaan sekoittaa pieniä määriä betonia betonimyllyssä vaatimattomiin rakenteisiin. Suurilla työmailla voidaan käyttää siirrettävää betoniasemaa työmaa-asemana. Laadunvarmistamisella pyritään takaamaan käyttötarkoitukseen hyvin soveltuva, yhteiskunnan asettamien vaatimusten mukainen betoni asiakkaan tarpeisiin taloudellisesti.

Betonin valmistuksessa betonisekoittimeen punnitaan ennakkoon määrätyn reseptin eli suhteituksen mukaiset määrät sideainetta, kiviainesta ja vettä sekä mahdolliset lisäaineet. Betonin annetaan sekoittua, jonka jälkeen betoni siirretään kuljetusautoon.

Kiviaineksen lämpötila on merkittävin tekijä betonin lämpötilan kannalta, koska sitä on suurin osa massasta. Runkoainetta on kylmänä vuodenaikana lämmitettävä myös lumen ja jään sulattamiseksi. Veden lämpötilalla voidaan massan lämpötilaa helposti säädellä määrätyissä rakenteissa.

Betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja

Suunnitelmaosuus laaditaan ennen betonityön aloittamista ja pöytäkirjaosuutta
täydennetään betonoinnin aikana ja sen jälkeen.

Lomakkeena voidaan käyttää esimerkiksi lomaketta by 401, joka toimii tuotannon
laatusuunnittelun ja -dokumentoinnin apuvälineenä.

Betonointisuunnitelma ja -pöytäkirja sisältävät

 • muotit ja niiden tukirakenteet
 • raudoitus
 • jako valuosiin
 • perustiedot betonin ominaisuuksista
 • betonointimenetelmä, betonin siirrot, tiivistäminen,
 • betonointinopeus, työsaumat
 • aikataulu
 • betonimenekki
 • työnjohto, henkilövahvuus ja työvuorot
 • varautuminen häiriöihin, kokeiden vaatimat toimenpiteet
 • jälkihoito
 • lujuuden ja muiden ominaisuuksien kehityksen seuranta
 • muottien ja tukirakenteiden purkaminen
 • talvityöhön, lämpökäsittelyyn ja erityismenetelmiin liittyvät
 • toimenpiteet.
Betoniteknologia Valmisbetoniaema
Betoniteknologia
Betoniteknologia