Betonimassan tilaus ja vastaanotto

Betonia tilatessa on valmisbetonitehtaalle ilmoitettava

 • työmaan tarkka osoite, puhelinnumero ja yhdyshenkilö
 • tilaajan nimi ja puhelinnumero
 • betonin määrä m3
 • käyttöikä ja rasitusluokat
 • betonin laatu
  • lujuusluokka
  • maksimiraekoko
  • notkeus
 • valukohde, erikoisvaatimukset
 • toimituksen alkamisaika
 • toimitusnopeus m3/h ja tiedossa olevat valutauot
 • purkaustapa ja purkausaika
 • laskutusosoite.

Betoni tuodaan työmaalle yleensä sekoitussäiliöautolla. Massan saapuessa vastaanottaja tarkistaa rahtikirjasta toimituksenmukaisuuden. Virheistä ja puutteista on heti ilmoitettava betonitehtaalle. Toimituksen kuittaa vastaanotetuksi tilaaja tai tilaajan valtuuttama henkilö.

Betonimassan siirrot työmaalla

Työmaalla tapahtuvan betonin siirtomenetelmän valinnassa otetaan huomioon

 • menetelmän soveltuminen kohteeseen
 • käytettävissä oleva kalusto
 • vaikutus työmaan muuhun toimintaan
 • työkohteen laajuus, muoto, etäisyydet ja korkeussuhteet
 • aikataulut
 • betonointinopeus
 • betonimäärä.

Työmaalla betonimassa siirretään yleisimmin pumppaamalla, nostoastialla tai valukourulla. Betonimassa voidaan siirtää myös esimerkiksi hihnakuljettimella. Purkukouru, hihna tai pumppu voivat olla betonin kuljetusauton varusteina. Valukourulla voidaan valaa matalia muotteja, kun betoniautolla päästään aivan valukohteen läheisyyteen. Nosturivalussa betoni lasketaan autosta nostoastiaan ja siirretään nosturilla valukohteeseen. 

Suurissa valuissa taloudellinen vaihtoehto on betonipumppu. Pumppaus on nopea valutapa ja pumppu pystyy toimimaan myös vaikeasti lähestyttävissä työkohteissa. Kuljetuspumppuauto voi tuoda mukanaan betonin työmaalle. Se soveltuu pieniin pumppuvaluihin ja ahtaisiin kohteisiin. 

Suunniteltaessa betonointia on varmistettava maan kantavuus, riittävä tila kalustolle ja pumpun ulottuma.

Betonimassan tilaus ja vastaanotto Betonin valu rännillä
Betonimassan tilaus ja vastaanotto Betonin siirto nosturilla
Betonimassan tilaus ja vastaanotto Kuljetuspumppuauto
Betonimassan tilaus ja vastaanotto Betonin siirto pumpulla