Raudoitus

Raudoitus

Teräsbetonirakenteissa betoni ja raudoitus toimimalla yhdessä kestävät rakenteelle tulevat rasitukset. Betoni ottaa vastaan puristusta ja raudoitus vetoa. Tärkeimpiä edellytyksiä yhteistoiminnalle ovat tartunta, betonin raudoitusta suojaava vaikutus ja suunnilleen yhtä suuri lämpölaajeneminen.

Tartunnan välityksellä siirtyvät jännitykset betonilta betoniterästangoille ja tangoilta betonille. Vain harvinaisissa erikoistapauksissa saatetaan voimien siirtelyyn käyttää hitsattuja poikittaisia tankoja tai erityisiä ankkurikappaleita.

Raudoitteilla on oltava riittävän paksu betonipeite, joka suojaa raudoitusta ruostumiselta ja tulipalolta sekä varmistaa tartunnan. Raudoitusta suojaavan betonipeitteen paksuus esitetään aina piirustuksissa.

Raudoitteet

 • Tangot

Tangot voivat olla varastopituisia eli yleensä 12 m tai varastopituisista leikattuja, määrämittaan katkaistuja valssauksen yhteydessä 10…24 sekä taivutettuja.

 • Verkot

Verkot ovat levymäisiä raudoitteita, joissa molempien suuntien tangot otetaan mitoituksessa huomioon. Verkot valmistetaan pistehitsaamalla. Verkot voivat olla varastokokoisia tai erikoisverkkoja. Verkot voivat olla taivutettuja.

 • Kaistaraudoitteet

Kaistaraudoitteet valmistetaan hitsaamalla. Ne ovat yleensä pitkiä ja kapeita ja ovat tarkoitettu toimimaan yhdessä suunnassa.

 • Nauharaudoite

Nauharaudoitteet kootaan muutamasta pitkästä tangosta, jotka liitetään hitsaamalla poikkitangoilla, usein vain päistään.

 • Mattoraudoite

Mattoraudoite on rullalle pakattu rakennuskohteeseen räätälöity mattomainen raudoite. Asennuksessa matto nostetaan laatan reunalle asennusvälikkeiden tai tukien päälle ja pakkaus avataan. Matto kohdistetaan ja suunnataan sekä rullataan auki. Mattoa pitävät koossa ohutlevynauhat.

 • Pilari- ja palkkiraudoitteet

Raudoitteet kootaan joko hitsaamalla tai sitomalla.

 • Irtohaat

Irtohakoja tehdään vakiotyyppeinä sekä erikoistilauksesta.

 • Kierrehaat

Kierrehakoja käytetään esimerkiksi pilareiden ja paalujen raudoituksessa.

Harjatankoihin kuuluvat valssausmerkinnät

 • Harjatankoihin tehdään valssauksen yhteydessä pysyvät merkit, joista valmistaja voidaan tunnistaa.
 • Hitsattava teräslaatu merkitään valssaustunnuksella.
 • Lujuusluokalla on tunnus.

Nippuun kiinnitettävästä tunnuslapusta ilmenee

 • tankojen valmistaja
 • tuotteen standardin mukainen tunnus
 • tuotteen nimellishalkaisija ja tankojen pituus
 • sulatusnumero, valssauserätiedot ja valmistuspäivä
 • nipun kokonaispaino ja numero.