Talvibetonointi

Talvibetonointi

Kun keskilämpötila on +5 °C tai alhaisempi, tulee varautua talvibetonoinnin vaatimiin toimenpiteisiin. Jos on todennäköistä, että osa betonoinneista joudutaan suorittamaan kylmällä säällä, on tehtävä talvibetonointisuunnitelma.

Talviolosuhteet tulee ottaa huomioon aikataulusuunnittelussa. Työ hidastuu, sillä jotkin työvaiheet ovat hankalia suorittaa kylmässä, talvella on ylimääräisiä työvaiheita, kuten lämmittäminen, suojaaminen ja sulattaminen, rakenteiden kantavuuden kasvu viivästyy ja pahimmat pakkasjaksot aiheuttavat työn täydellisen keskeytymisen.

Talvibetonointimenetelmiä ovat:

  • Rakenteen/valun lämmitys

- Lämmitettävät suurmuotit
- Lämmittimet

vastuslangat
infrapunasäteily
ilman avulla
höyryn avulla

  • Lämmöneristys ja suojaus
  • Betonimassan ominaisuudet

Kuumabetoni
Lujuusluokan nosto
Erilaisten lisäaineiden käyttö
Nopeasti kovettuvan betonin käyttö.

Talvibetonointi

Puhdistus ja sulatus

Lumi ja jää tulee poistaa muoteista ennen valua esimerkiksi höyrytyksellä sekä lumen pääsy muotteihin tulee estää.

Betonimassan ominaisuudet

Nopeasti kovettuvan sementin lämmön- ja lujuuskehitys on voimakkaampaa kuin normaalin sementin. Talvella käytettäviä lisäaineita ovat kiihdyttimet, joilla voi olla myös jäätymispistettä alentava vaikutus. Pakkasbetoni kovettuu veden jäätymispistettä alentavan lisäaineen vaikutuksesta jopa -15 °C lämpötilassa. Pakkasbetoni ei ole tarkoitettu kokonaisten rakenneosien valuun. Se ei myöskään sovi pakkasrasitteellisiin kohteisiin.

Kuumabetoni

Kuumabetoni on betoniasemalla lämmitetty huomattavasti normaalisti toimitettavaa betonia kuumemmaksi betonin lujuudenkehityksen nopeuttamiseksi ja työmaalla tapahtuvan lämmitystarpeen pienentämiseksi.

Lämmön eristys ja suojaus

Muottiin valetun betonin riittävästä kovettumislämpötilasta huolehditaan lämpöeristämällä ja suojaamalla. Suojaaminen ja peittäminen tehdään lämmön säilyttämiseksi, lämpötilaerojen pienentämiseksi, lämmitysenergian säästämiseksi ja kosteuden haihtumisen estämiseksi. Muottien lämpöeristäminen soveltuu parhaiten pystyrakenteisiin. Suurmuoteissa on yleensä kiinteät lämpöeristeet. Vaakarakenteet suojataan yleensä päältä lämpösuojalaatikoilla, -levyillä tai -matoilla. Vaakarakenteen alle muodostuu usein tila, joka voidaan suojata peitteillä ja sijoittaa lämmityskalustoa.

Vastuslangat

Lankalämmityksessä rakenteeseen sijoitetaan ennen valua muovipäällysteiset vastuslangat. Koska lanka voi valun aikana katketa, käytetään vähintään kahta lankalenkkiä. Langoituksen työmäärä on suuri ja langat ovat kertakäyttötavaraa. Vastuslangat soveltuvat hyvin kylmän betonipinnan sekä vaikeasti lämmitettävissä kohdissa, kuten ulokkeiden ja laatan reunojen lämmittämiseen. Vastuslangat soveltuvatkin hyvin lisälämmityksenä muiden lämmitysmenetelmien yhteydessä. Lisäksi menetelmä soveltuu hyvin perustusrakenteiden ja pilareiden lämmittämiseen. Lankalämmitykseen vaadittava sähköteho rajoittaa valujen kokoa eikä menetelmä sovellu laaja-alaisiin valuihin kuten holvin valuihin.

Lämmitettävät suurmuotit

Suurmuoteissa lämmityslangat ovat kiinteästi muoteissa. Suurmuottia käyttämällä saadaan nopea muottikierto vähällä työvoimalla.

Kuumailmalämmitys

Kuumailmalämmityksellä lämmitetään suojattua ilmatilaa betonirakenteen alapuolella tai ympärillä. Kuumailmalämmitystä käytetään yleensä laatan lämmitykseen tai jatkettaessa muotin poistamisen jälkeen lämmitystä.

Infrapunasäteily

Infrapunasäteilyä käytetään yleensä laatan lämmittämiseen alhaalta sekä teräsmuoteille, joilla on hyvä lämmönjohtavuus. Säteilyenergia muuttuu lämmöksi kohdatessaan kiinteän aineen eli muotin tai rakenteen. Infrapunasäteily on tehokas kohdelämmityksessä, toisaalta katvealueet tulee huomioida.

Lue lisää

Talvibetonointi